Pretovarna stanica Cere

Pretovarna stanica / Cere

Pretovarna stanica na odlagalištu Cere biti će spremna za puštanje u pogon polovicom prosinca. Naime, radovi na pretovarnoj stanici vrijedni 7.269.388,14 kn (bez PDV-a) odvijaju se prema planu. Radove izvodi tvrtka TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule. Do sada su izvedeni iskopi, i potporni zidovi platoa, te je izgrađena građevina za pretovar komunalnog otpada koja je izvedena od gotovih betonskih elemenata. U završnoj fazi preostaju još radovi na montaži usipnih koševa, na odvodnji, uređenju manipulativnih površina te završno asfaltiranje platoa.

Po završetku građenja pretovarne stanice komunalna vozila dovoziti će prikupljeni komunalni otpad i prazniti ga kroz usipni koš u poluprikolice koje će potom tvrtka Kaštijun odvoziti u Centar na obradu. Uspostavom integriranog sustava gospodarenja otpadom koji podrazumijeva i primarnu selekciju u konačnici bi trebao rezultirati manjim količinama otpada za trajno odlaganje na odlagalištu.