pretovarna_stanica_griza_2

Pretovarna stanica Griža

Pretovarna stanica / Griža

Riječ je o izgradnji pretovarne stanice komunalnog otpada, a izgradnja predstavlja usklađenje s obveznim ciljevima prema Europskoj uniji, te ujedno, zatvaranje lokalnih odlagališta otpada.
Pretovarna stanica u Buzetu četvrta je u Istri i četvrta u Hrvatskoj, a sredstva za njezinu izgradnju osiguravaju – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobrio je “Parku” kapitalnu pomoć u iznosu od 80 posto ukupne investicije. Fond će ovu investiciju sufinancirati s 3,83 milijuna kuna, a Grad Buzet s oko 960.000 kuna. Gradski udio osiguran je namjenskim prihodom gradskog proračuna. izvor: www.regionalexpress.hr

pretovarna_stanica_cere_vibrobeton

Pretovarna stanica Cere

Pretovarna stanica / Cere

Pretovarna stanica na odlagalištu Cere biti će spremna za puštanje u pogon polovicom prosinca. Naime, radovi na pretovarnoj stanici vrijedni 7.269.388,14 kn (bez PDV-a) odvijaju se prema planu. Radove izvodi tvrtka TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule. Do sada su izvedeni iskopi, i potporni zidovi platoa, te je izgrađena građevina za pretovar komunalnog otpada koja je izvedena od gotovih betonskih elemenata. U završnoj fazi preostaju još radovi na montaži usipnih koševa, na odvodnji, uređenju manipulativnih površina te završno asfaltiranje platoa.

Po završetku građenja pretovarne stanice komunalna vozila dovoziti će prikupljeni komunalni otpad i prazniti ga kroz usipni koš u poluprikolice koje će potom tvrtka Kaštijun odvoziti u Centar na obradu. Uspostavom integriranog sustava gospodarenja otpadom koji podrazumijeva i primarnu selekciju u konačnici bi trebao rezultirati manjim količinama otpada za trajno odlaganje na odlagalištu.

apipharma_nasice_1

Apipharma Našice

Tvrtka Apipharma d.o.o. je izrasla je iz starog, za ove krajeve, tradicionalnog pčelarsko-medičarskog obrta pod nazivom Apimarket, da bi 1996. pod nazivom Apipharma postala trgovačko društvo i posvetila se najvećim dijelom proizvodnji dodataka prehrani i kozmetici s posebnom namjenom. Tradicija tvrtke datira iz 1974. godine kada je po prvi puta izlagala svoje proizvode i za to dobila priznanje. Iako je sam početak rada daleko stariji, zbog nedostatka pisanih dokumenata se ne spominje.

Proizvodna lokacija tvrtke smještena je u Našicama. Novi proizvodni pogon izgrađen je zbog povećanja kapaciteta proizvodnje prema svim potrebnim suvremenim zahtjevima dobre proizvođačke prakse za to farmaceutsko područje.

perutnina_ptuj_osijek

Perutnina Osijek

AB Konstrukcija / Perutnina Osijek

U zadnjem desetljeću je Skupina Perutnina Ptuj udvostručila svoj opseg proizvodnje i prodaje proizvoda. Uspješno se širi i učvršćuje svoju poziciju na tržištima zemalja EU, tržištima bivše Jugoslavije i drugim tržištima što predstavlja zavidan rast i čvrstu socijalnu sigurnost za više od 3.600 zaposlenih i 500 kooperanata.

U Skupini Perutnina Ptuj danas je 18 poduzeća u šest država: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumunjskoj i Austriji. To je dobra osnova za ispunjenje poslanstva, vizije i ciljeva Skupine.