"VIBROBETON" d.d. Vinkovci proizvođač je armirano betonskih pragova od 1963 god. Od tada se radilo na više generacija opreme i tipova praga, a od 1998. god se radi na opremi najnovije tehnološke generacije. Godišnji kapacitet je 300.000 kom pragova tipa PB85-E projektiranog i razvijenog na bazi njemačkog praga tipu B-70, kao najviše ugrađivanog na europskoj mreži pruga.

 

Armirano betonski željeznički pragovi

Konstruktivno rješenje prednaprezanja bazira se na uvođenju sile preko kotve (anker-pločice), što osigurava sigurnost i dugotrajnost praga. Oprema daje mogućnost razvoja i drugih formi betonskog praga, a ovaj tip praga omogućava prihvat različitih vrsta elastičnog kolosječnog pribora (Pandrol, SEL i drugi), te različitih tračnica (S.49, UIC60). Od strane HŽ-a ovaj tip je usvojen 1998/99 god. i do sada je ugrađeno cca 700.000 kom na kapitalnim remontima u interesu sigurnosti i brzina. 
Koncept tehnološke opreme je na principu "Karusel" (zatvoreni krug) kod kojeg baterije od 4 pojedinačna kalupa kruže (putuju) po tehnološkim operacijama (zauljivanje kalupa - umetanje pripremljene armature - prednaprezanje - betonirunje - zaparivanje u komorama - istresanje - montaža pribora - izvoz. Cijeli proces je kompjuterski upravljan i kontroliran, a o bitnim parametrima postoje zapisi (br. komada, sila prednaprezanja, režim zaparivanja itd). Kontrola kvalitete se osigurava primjenom sistema ISO 9001:2000, stalnim nadzorom ovlaštenog instituta (IGH) te kontrolom vlastitog laboratorija.

 

Kontrola i inžinjering

Povremena kontrola se vrši i u Tehničkom institutu u Munchenu prema kriterijima "DB" gdje su rezultati vrlo zadovoljavajući.

Nakon izvršene dimenzijske kontrole, gotovi pragovi se izvoze na sklađište kapaciteta cca 100.000 komada, odakle se vrši utovar na vagone i dodatna kontrola, a potom i otprema sa industrijskog kolosjeka u okviru skladišta.

Pored betonskog praga u okviru programa željezničke betonske galanterije proizvodi se i nekoliko tipova "betonskih kanalica" elemenata za odvodnju oborinske vode (tip I, tip II, tip III). Ova proizvodnja se odvija na suvremenoj opremi (vibroprese) sa novijim konstruktivnim rješenjima (mikroarmiranje, itd), što u konačnici daje vrlo kvulitetan proizvod.
Rubni peronski elementi proizvode se također u tri tipa (Lo20, Lo35, Lo55) za različite namjene perona u ovisnosti o potrebnoj visini do GRTa.