AB montažna konstrukcija tipa "VIBROBETON" Vinkovci sastoji se od krovnih nosača pokrova (krovne gredice ili krovne ploče), uzdužnih "H" ili "T" ukruta i stupova. Na zahtjev investitora moguća je izvedba nosača kranskih staza i objekte sa etažom. Postoji mogućnost zatvaranja objekta izoliranim ili neizoliranjim fasadnim pločama. 
Svi elementi konstrukcije izrađuju se u metalnim kalupima prema svim važećim propisima i standardima. Vanjske površine elemenata su glatke i ne zahtjevaju dodatnu obradu. Prijevoz elemenata konstrukcije vrši se specijalnim kamionima ili željeznicom. Prije početka montaže investitor je dužan prirediti pristupni put, put za montažu i temelje. Prednost montažne konstrukcije je brza gradnja, suha montaža koja omogućava montažu i u zimskom periodu.
Konstrukcija je pogodna za izvedbu industrijskih hala, skladišta, poljoprivrednih i sportskih objekata i sl.

Armirano betonske konstrukcije

STUPOVI

Dimenzije stupova u ovisnosti o visini i namjeni građevine.
Montiraju se u monolitno izvedene temeljne čašice .

KROVNI NOSAČI

a.) Glavni krovni nosač « I « ili « T « poprečnog presjeka raspona od 10,00 do 30 ,00 m
b.) Sekundarni krovni nosač ( krovne gredice) « T « poprečnog presjeka dužine do 16,00 m na koje se postavlja pokrov ( lim ) .

GREDE

a.) Stropne grede
b.) Uzdužne ukrute « H « ili « T « poprečnog presjeka
c. ) nosači kranskih staza

PLOČE

a.) Stropne « TT» ploče raspona do 16,00 m
b.) Stropne prednapete šuplje ploče PPV raspona do 16,00 m
c.) Krovne « TT « ploče

FASADNI PANELI ( MONTAŽNI ZIDOVI )

a.) rebrasti fasadni paneli ( izolirani ili neizolirani )
b.) ravni termoizolirani fasadni paneli debljine 20,0 ili 26,00 cm